Manşetler

Buradasın: Faydalı linkler » İş Başvuru ilanları » 2011 Ziraat Mühendisi Başvuru ve Alımı
 

2011 Ziraat Mühendisi Başvuru ve Alımı

Reklam

2011 veteriner hekimi memur alımı ilanı Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker, tarım danışmanı adı altında 5 bin ziraat mühendisi ve veteriner hekimi köylerde istihdam ettiklerini, 2 bin 500 kişiyi daha alacaklarını ve danışman sayısını 7 bin 5 olacağını açıkladı.

2011 Ziraat mühendisliği ve veteriner alım şartları

a) Türk vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak

üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin

şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık,

dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya

şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık,

resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından

dolayı hükümlü bulunmamak.

d) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise

muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, muaf, tecilli veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak;

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını resmi

sağlık kurulu raporu ile belgelemek.

f) Tercih edilecek pozisyonlar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

2.2. BAŞVURMA ÖZEL ŞARTLARI

Yukarıdaki şartları taşıyan adayların, bu Kılavuzda yer alan pozisyonların karşısındaki

başvuru şartları bölümünde aranılan şartların tamamını taşımaları gerekmektedir. Bu şartlarla

birlikte unvanlar itibariyle aşağıdaki şartların taşınması gerektiğinden, sözleşme yapılacak

pozisyonlarla ilgili açıklamalar aşağıda yapılmakta olup, bu bölümün çok dikkatli incelenmesi

gerekmektedir. Bu şartları taşımayanların atanmalarının yapılması mümkün bulunmamaktadır.

2.2.1.Sözleşmeli olarak istihdam edileceklerde aranılacak genel şartlara ilave olarak;

a) Ziraat, gıda, su ürünleri ve balıkçılık teknolojisi mühendisleri ile veteriner hekim

kadrolarına atanacak şartları haiz olmak. Bunlardan hangi bölüm mezunlarının alınacağı

pozisyonların karşısında yer almaktadır.

b) Sağlık bakımından Mühendis veya Veteriner Hekim olarak çalışmasına engel hali

bulunmamak. (Bu durum sağlık kurulu raporu ile belgelenecektir)

c) KPSSye girmiş ve (2008-KPSS Lisans) sonuçlarına göre KPSSP3 puan türünden en az

50 puan almış olmak.

2.2.2.Sözleşmeli personel olarak istihdam edilecek Mühendis ve Veteriner Hekim

pozisyonlarının karşısında yer alan bölümlerden mezun olmak.

Yukarıda belirtilen genel ve özel şartları taşıyan adaylar, ÖSYM tarafından

yerleştirileceklerdir. ÖSYM Tercih Kılavuzu yayınlandıktan sonra belirtilen şartları ve nitelikleri

taşıyan adayların, Ã?SYM:::YükseköÄ?retim Kurulu Ã?Ä?renci Seçme ve YerleÅ?tirme Merkezi internet adresine girerek ihtiyaç duyulan pozisyonlar ile

bölümlerini ve yerleştirme yapılacak köy ve beldeler ile başvuru tarihlerini inceleyebileceklerdir.

Adaylar, koşullarını karşıladıkları pozisyonlar için sıraya koydukları tercilerini internet yoluyla

yapacaklardır. Yukarıda belirtilen şartları taşımayanların, müracaatları halinde ÖSYM

Başkanlığınca yerleştirme yapılsa dahi atama işlemleri yapılmayacaktır.

ÖNEMLİ NOT:

Kamu kurum ve kuruluşları ile Bakanlığımızda 657 sayılı Kanunun 4/B

maddesine göre sözleşmeli çalışanlar ile sözleşmeli çalışmakta iken,

ayrılanlardan ayrıldıkları tarihten itibaren bir (1) yıl geçmeyenler tercih

işleminde bulunmayacaklardır. Tercihte bulunmak suretiyle yerleştirme

işlemi yapılanlarla 2009/14799 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 5917 sayılı Kanunun

47 nci maddesi gereğince sözleşme yapılması mümkün bulunmamaktadır.

Yorum Bırakın

Yorumunuzu Buraya Yazın!

İsminiz
E-Mailiniz
Yorumunuz
 

Bu içerik İçin Yorum Yapılmadı. İlk Olmak İster misin?