Manşetler

Buradasın: Faydalı linkler » E Devlet » Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğretmenlik Başvurusu ve Atamaları
 

Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğretmenlik Başvurusu ve Atamaları

Reklam

Bilim ve Sanat Merkezine Öğretmen Başvuru ve Alımları, Bilim ve Sanat Merkezine atamalar.

Milli Eğitim Bakanlığı Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğretmen Başvuru ve Atama Kılavuzunu yayımladı.
Başvurular; 24 Şubat – 02 Mart 2011 tarihleri arasında, Bakanlığın internet adresindeki Elektronik Başvuru Formu ile alınacaktır.
1. İLGİLİ MEVZUAT
1) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik.
2) Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği.
3) Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği.
4) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 07/07/2009 tarihli ve 80 sayılı kararı.
5) Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesi.
6) Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğünün
25/07/2007 tarihli ve 3562 sayılı onayı.
7) Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğünün
11/12/2007 tarihli ve 5763 sayılı 2007/87 No’lu Genelgesi.
2. İLKELER
Bilim ve sanat merkezlerine başvuru ve atama işlemlerinde;
a) Atama yapılacak alanlarda norm kadro açığının bulunması,
b) Bilim ve sanat merkezlerine öğretmen seçimi için yapılan değerlendirmede 70 ve üstü puan alınmış olması,
c) Atamalarda, tercihler ve puan üstünlüğüne göre işlem yapılması, Esas alınır.
3. GENEL AÇIKLAMALAR
3.1. Bu kılavuz;
Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarında, hâlen kadrolu öğretmen olarak çalışanlardan “bilim ve sanat merkezleri”ne öğretmen seçimi için yapılan değerlendirmede 70 ve üstü puan alan, Bilim ve sanat merkezlerinin kadrolu öğretmeni iken çeşitli nedenlerden dolayı ayrılan öğretmenlerden Kılavuz’da belirtilen başvuru tarihi itibarıyla 3 (üç) yıl ve daha az süre ile bilim ve sanat merkezleri dışında görev yapan, Öğretmenlerin “bilim ve sanat merkezleri”ne başvuru ve atama işlemlerini kapsar.
3.2. Atamalar, başvuruda bulunan öğretmenlerin “en son Bakanlık Atama Alanı” na göre yapılacaktır.
3.3. Tercihlerine atanamayanların bilim ve sanat merkezlerine atanmak üzere başvuru hakları mülakat sonuçlarının açıklandığı 20/08/2008 tarihinden itibaren 3 (üç) yıl geçerli olacaktır.
3.4. Bu atama döneminde, bilim ve sanat merkezlerine atama yapmak üzere EK-1 Tablodaki alanlarda başvuru alınacaktır.
3.5. Ataması gerçekleştirilenler, atama tarihinden sonra oluşan özürlerinden dolayı, Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmenliği’nde belirtilen özür durumlarına bağlı olarak eski görev yerinden ayrılmamış olmak şartıyla iptal isteğinde bulunabileceklerdir.
3.6. Aylıksız izinli olan öğretmenlerin başvuruları kabul edilecektir.
3.7. Geçici görevli olanlar ve yurt dışı görevde bulunanlardan, başvuru tarihleri arasında göreve başlayanların başvuruları kabul edilecektir.
3.8. Eğitim kurumunda yönetici (müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı) konumunda olanların bilim ve sanat merkezlerine atanmaları hâlinde yöneticilik görevleri sona erecektir.
3.9. Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin “Hizmetin Gereği Olarak Yapılacak Yer Değiştirmeler” başlıklı 40’ıncı maddesinin 3’üncü fıkrasında belirtilen hususlar göz önüne alınarak başvuruda bulunulacaktır.
3.10. 2011 yarıyıl özür grubu atama döneminde, iller arası yer değiştirenler, özre dayalı yer değişikliği yaptıklarından atandıkları ilin dışında atanma talebinde bulunamazlar. Ancak, il içinde bilim ve sanat merkezlerine atanma isteğinde bulunabilirler.
3.11. Atama koşullarını taşımadıkları hâlde atanan veya göreve başlayanların bu atamaları iptal edilerek sorumlular hakkında gerekli işlem yapılacaktır.
4. ATAMALARDA ÖNCELİK
Atamalarda aşağıdaki öncelik sırası dikkate alınır:
a) İlk defa atanacaklar.
b) Yeniden atanacaklar,
4.1. İlk defa atanacaklar;
Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğünce bilim ve sanat merkezlerine öğretmen seçimi için yapılan değerlendirmede; “70 (yetmiş) ve üstü puan” alan öğretmenler, bu kapsamda başvuruda bulunabilirler.
4.2. Yeniden atanacaklar;
· Bilim ve sanat merkezlerinin kadrolu öğretmeni iken, çeşitli nedenlerden dolayı bu eğitim kurumlarından ayrılanlardan, Kılavuz’da belirtilen başvuru tarihi itibarıyla 3 (üç) yıl ve daha az süre ile bilim ve sanat merkezleri dışında görev yapanlar,
· Son yıla ait sicil notu iyi olmak kaydıyla son 3 (üç) yıllık sicil not ortalaması “iyi” olanlar,
Bu kapsamda başvuruda bulunabilirler.
5. BAŞVURU VE TERCİHLER
5.1. Başvuru;
4.1. ve 4.2. maddelerine göre durumları uygun olan öğretmenlerin başvuruları kabul edilecektir.
5.2. Başvuru Yerleri ve Süresi
Başvurular; 24 Şubat – 02 Mart 2011 tarihleri arasında, Bakanlığımızın mebbis.meb.gov.tr internet adresindeki Elektronik Başvuru Formu ile alınacaktır.
Başvuruda bulunacak öğretmenler, Elektronik Başvuru Formu’nu doldurduktan sonra, görevli oldukları eğitim kurumu müdürlüklerine onaylatacaklardır. Onaylatılmayan başvurular geçersiz sayılacaktır. Kurum müdürlüklerince onaylanan başvurular, daha sonra sistem üzerinden, ilçe/il millî eğitim müdürlüklerince onaylanacaktır.
5.3. Tercihler
Öğretmenler, Elektronik Başvuru Formu’na yansıtılan bilim ve sanat merkezleri arasından,“il içi” veya “il dışı”ndan en fazla 5 (beş) tercihte bulunabileceklerdir (Kontenjanı 5’in altındaki alanlarda sadece kontenjan sayısı kadar tercih yapılabilir.).
Tercihlerin tümü kontenjan ölçüsünde, aynı ilden yapılabileceği gibi farklı illerden istenilen sırada da yapılabilir. Öğretmenler, istemeleri halinde; “Tercihlerime atanamadığım takdirde, Bakanlığın uygun göreceği herhangi bir bilim ve sanat merkezine atanmak istiyorum/istemiyorum.” seçeneklerinden birini tercih edebileceklerdir.
6- YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER
6.1.Başvuruda Yapılacak İşlemler
a- Elektronik Başvuru Formu’na, mebbis.meb.gov.tr adresinden sırasıyla “Personel İşlemleri” daha sonra da “Başvuru İşlemleri”ne veya aynı adresteki “başvuru linki”ne tıklayarak “kullanıcı adı ve şifre” ile girilebilecektir.
b- Elektronik Başvuru Formu doldurulacaktır.

c- Elektronik Başvuru Formu’nun çıktısı alınacak, onay işlemleri için eğitim kurumu müdürlüğüne gidilecektir.
d- Eğitim kurumu müdürlüğü, başvuruyu inceleyip Kılavuzdaki şartlara uygun olanları onaylayacaktır. Onaylama işlemi sonuçlandıktan sonra Başvuru Formu’nun iki adet çıktısı alınarak nüshalarıyla birlikte öğretmene imzalatılacaktır. Onaylanan Başvuru Formu’nun bir nüshası öğretmene geri verilecek, diğer nüshası iki yıl süreyle muhafaza edilecektir.
e- İlçe ve il millî eğitim müdürlüğünce, başvuru yapan adayın atama isteğine ilişkin bilgilerinin başvuru şartlarına uygun olup olmadığı sistemden kontrol edilecek ve adaya ait bilgilerin uygunluğu hâlinde, elektronik sistem üzerinden onaylanacaktır.
f- Onay birimlerinin onay işlemini süresi içinde tamamlamalarından sonra, başvurular değerlendirmeye alınacaktır. Onaylanmış Başvuru Formu’nu yanlış doldurduğunu beyan ederek yanlışlığın düzeltilmesini, başvuru süresi içinde ve yazılı olarak isteyen öğretmenlerin başvuruları, isteğinin uygunluğu hâlinde; yapmış olduğu başvuru reddedilerek yeniden başvuruda bulunmaları sağlanacaktır.
g- Başvuru ve onay işlemleri, internet aracılığıyla öğretmenler tarafından takip edilebilecektir.
h- Değerlendirme sonuçları, personel.meb.gov.tr adresinde yayımlanacaktır.
7. ATAMALAR
7.1. Atamaların Yapılması
a) İlk defa atanacaklarda;
· Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, “bilim ve sanat merkezleri”ne öğretmen seçimi için yapılan değerlendirmede 70 (yetmiş) ve üstü puan alanların puan üstünlüğü,
b) Yeniden atanacaklarda;
· Hizmet puanı üstünlüğü, Esas alınarak tercihleri doğrultusunda, EK-2 Başvuru ve Atama Takvimi’nde belirtilen tarihler arasında yapılacaktır.
· Puan eşitliği durumunda; başvuruların son günü 02/03/2011 tarihi itibarıyla hesaplanacak olan hizmet puanı yüksek olana; bunun da eşit olması hâlinde, öğretmenlikte hizmet süresi az olana öncelik verilecektir. Eşitliğin yine bozulmaması durumunda atamalar, bilgisayar kurasıyla gerçekleştirilecektir.
7.2. Atama Sonuçlarının Duyurulması
Atama sonuçları, personel.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.
7.3. Tebligat, Görevden Ayrılma ve Başlama İşlemleri
Ataması yapılan öğretmenlerin kararnameleri PDF formatında, il millî eğitim müdürlüklerine internet aracılığıyla gönderilecektir. Atama kararnameleri, en kısa zamanda tebliğ edilerek görevden ayrılma ve başlama işlemleri tamamlanacaktır. Öğretmenlerin ayrılma ve başlama işlemleri MEBBİS Atama Modülü’ne işlenecektir.
EK-1
ATAMA YAPILACAK ALANLAR
ALAN KODU – ALANLAR
1119 Bilişim Teknolojileri
1123 Biyoloji
1207 Coğrafya
1371 Felsefe
1386 Fen ve Teknoloji
1390 Fizik
1715 İlköğretim Matematik Öğretmenliği
1524 İngilizce
1627 Kimya/Kimya Teknolojisi
2353 Matematik
1822 Müzik
1894 Rehber Öğretmen
1925 Görsel Sanatlar/Resim
2403 Sınıf Öğretmenliği
2510 Sosyal Bilgiler
2036 Tarih
1283 Türk Dili ve Edebiyatı
2143 Türkçe
EK-2 BAŞVURU VE ATAMA TAKVİMİ
1 Başvuruların Kabul Edilmesi ve Onay Süreci
24 Şubat-02 Mart 2011
2Atamaların Yapılması, Sonuçların
İnternet Yoluyla Duyurulması
04 Mart 2011
3Atama Kararnamelerinin Elektronik Ortamda
Gönderilmesi
04 Mart 2011
4 Tebliğ ve İlişik Kesme İşlemlerinin Tamamlanması
En kısa sürede

Klavuz için tıklayınız !!!

Yorum Bırakın

Yorumunuzu Buraya Yazın!

İsminiz
E-Mailiniz
Yorumunuz
 

Bu içerik İçin Yorum Yapılmadı. İlk Olmak İster misin?