Manşetler

Buradasın: Faydalı linkler » Genel Bilgiler » G Harfiyle Başlayan Biyoloji Terimleri – Biyoloji Sözlüğü
 

G Harfiyle Başlayan Biyoloji Terimleri – Biyoloji Sözlüğü

Reklam

1)Gamet (Eski Yunanca: Gamete-kadın): Üreme hücresidir. Eşeysel üremede birleşip kaynaşan yumurta ya da sperm, birleşme sonunda yeni bir fert
gelişimini başlatır.

2) Gametofit (Eski Yunanca: Gamete-kadın+Phyton-bitki): Bir bitkinin hayat devresinde haploit ya da eşeyli
(gamet üreten) evre.

3) Ganglion (Eski Yunanca: Gangli-düğüm): Merkezi sinir sistemi dışında bulunan sinirlerde hücre
gövdelerinin oluşturduğu düğümsü kütle.

4) Gastodermis (Eski Yunanca: Gaster-mide+Derma-deri): Bağırsakların içini astarlayan sindirim ve
absorbsiyondan sorumlu doku.

5) Gastrula (Eski Yunanca: Gaster-mide): Blastuladan sonraki erken embriyonik devre. Başlangıçta
ektoderm ve endoderm olmak üzere iki tabakadan ve bu iki tabaka arasında kalan boşluktan oluşur. Ektoderm ile
endoderm arasındaki blastosöl ve arkanteron, endodermin içini astarlayan ve blastoporla dışarı açılan invaginas
yonla oluşur.

6) Gastrulasyon (Eski Yunanca: Gaster-mide): Genç embriyonun gastrula olduğu ve önce iki, sonra da üç
hücre tabakasının oluşmasıyla ilgili olaydır.

7) Gemma Çanakları (Latince: Bitkinin gözü ya da tomurcuğu): Bryofitler?de, çanak şekilli
vejetatif tomurcuklar, eşeysiz olarak tam bir bitki haline gelir.

Gen (Eski Yunanca: Gennan-meydana getirmek): Genetik bilginin biyolojik birimi. Özel bir kromozomun
belirli bir konumunda yer alır.

9) Genetik Denge : Bir populasyonun ardışık kuşaklarında allellerin dağılımının seleksiyon ya da
mutasyonla değiştirilmedikçe sabit kalması durumu.

10) Genetik Sürüklenme : Kendi arasında çoğalan küçük populasyonlarda heterozigot gen çiftlerinin bir ya
da öteki allel bakımından doğal seçilim yerine şansa bağlı olarak homozigot duruma gelme eğilimi.

11) Genom-Genotip (Eski Yunanca:Gennan-meydana getirmek+Typos-tip): Bir organizmanın asıl
kalıtsal yapısı, gen çeşitleri.

12) Genus (Latince: Doğum, ırk, çeşit): Yakın akraba türlerin bir araya gelerek oluşturduğu
taksonomik kategori.

13) Geri Bildirim (Feedback) Denetimi : Bir sistemde reaksiyon ürünlerinin birikiminin, ürünlerin
yapım hızının azalmasına neden olması ya da ürün eksikliğinin üretim hızının artmasına yol açması.

14) Gibberellinler : Çiçekli bitkilerde, büyüme ve gelişmenin denetiminde işlevi olan ve doğal olarak
bulunan bir grup kimyasal madde. Bazı türlerin genç bitkile rinde sürgünlerin uzamasını hızlandırır.

15) Glikoliz (Eski Yunanca: Glykys-tatlı+Lysis-çözelti): Şekerlerin daha basit bileşiklere meta bolik dönüşümü.

16) Globulin (Latince: Globulus-kürecik): Kan plazmasında bulunan proteinlerin bir sınıfıdır.
Bunlardan bir kısmı (gamma globulin) antikor olarak iş görürler.

17) Glomerulus (Latince: Glomus-top): Küçük kan damarları ya da sinir liflerinin küme sidir.
Özellikle bir böbrek tüpçüğünün proksimal ucundaki kapiller yumağı.

18) Golgi Cisimciği (Camilio GOLGİ, 19. yüzyıl İtalyan histoloğu): Olgun sperm ve eritrositler
hariç tüm hücrelerin sitoplazmasında bulunan bir tip hücre organe lidir. Hücre organellerinin salgılanmasında
rol oynadığına inanılır.

19) Gonad (Eski Yunanca: Gone-tohum): Gamet oluşturan bezdir. Yumurtalık ya da testis.

20) Grana (Latince: Grana-tanecik): Kloroplast içindeki ardışık klorofil, protein ve lipid
tabakalarını taşıyan ve fotosentezin işlevsel birimi olan küçük yapılardır.

21) Guatr : Boynun ön kısmında şişmeye yol açan tiroid bezi büyümesidir. Tiroidin aşırı faaliyeti ya da
iyot eksikliğinden ortaya çıkar.

22) Gutasyon : Kök basıncı ile yaprak porlarından dışarı iletilen ve yaprak üzerinde beliren
su damlacığı.

23) Gymnosperm (Eski Yunanca: Gymnos-çıplak+Sperma-tohum): Çıplaktohumlular. Tohum ları ovaryum içinde kapalı
olmayan tohumlu bitkiler sınıfı. Konifer ve ortadan kalkmış bir çok bitkileri içerir

Yorum Bırakın

Yorumunuzu Buraya Yazın!

İsminiz
E-Mailiniz
Yorumunuz
 

Bu içerik İçin Yorum Yapılmadı. İlk Olmak İster misin?