Manşetler

Buradasın: Faydalı linkler » Genel Bilgiler » İngilizce Türkçe Müzik Terimleri Kelimeleri
 

İngilizce Türkçe Müzik Terimleri Kelimeleri

Reklam

İngilizce Dersleri - İngilizce Dersleri 2011 - İngilizce Dersleri 2012 - İngilizce Müzik Terimleri

İngilizce Türkçe Müzik Terimleri

İngilizce Türkçe

staff dizek

grand staff piyano dizek düzeni

note nota

leger line ek çizgi

clef anahtar

treble clef sol anahtarı

bas clef fa anahtar

alto clef 3çizgi do anahtarı

tenor clef 4çizgi do anahtarı

keyboard klavye, tuşe

sharp diyez

flat bemol

natural bekar

double sharp çift diyez

double flat çift bemol

semi-tone, half step yarım perde

whole tone, whole tone tam perde

pitch ses bölgesi, ses noktası

octave oktav

scale dizi

interval aralık

chromatic scale kromatik dizi

A la

B si (Alman sisteminde si bemol)

C do

D re

E mi

F fa

G sol

H Alman sisteminde si bekar

chord akor

chord progression akor bağlantıları

cadence kadans, kalış

key signature donanım

key tonalite

accidental arıza (diyez, bemol, bekar)

whole note birlik nota

half note ikilik nota

quarter note dörtlük nota

eighth note sekizlik nota

dotted note noktalı nota

note duration nota süresi

harmony armoni

prime birli (aralık)

augmented artmış, artık (aralık)

diminished eksiltilmiş, eksik (aralık)

whole tone tam ton

inversion çevrim

tonic eksen (Iderece)

subdominant alt çeken (IV derece)

dominant çeken (V derece)

enharmonic anarmonik, sesdeş

diatonic diyatonik

chromatic kromatik, alaca

tune, melody ezgi, melodi

natural minor scale doğal minör dizisi

relative minor ilgili minör

relative major ilgili majör

major büyük

minor küçük

harmonic minor scale armonik minör dizisi

melodic minor scale melodik minör dizisi

circle of fifths beşliler halkası

root kök

root position kök durumu

triad üst üste üçlülerden oluşan akor

first inversion birinci çevrim

second inversion ikinci çevrim

six-four chord altı-dört akoru

major chord majör akor

minor chord minör akor

augmented chord artık akor

diminished chord eksiltilmiş akor

perfect fifth tam beşli

minor second küçük ikili

major second büyük ikili

minor third büyük üçlü

major third küçük üçlü

perfect fourth tam dörtlü

minor sixth küçük altılı

major sixth büyük altılı

minor seventh küçük yedili

major seventh büyük yedili

dominant seventh chord çeken yedili akoru

rhythm ritm

Yorum Bırakın

Yorumunuzu Buraya Yazın!

İsminiz
E-Mailiniz
Yorumunuz
 

Bu içerik İçin Yorum Yapılmadı. İlk Olmak İster misin?