Manşetler

Buradasın: Faydalı linkler » Genel Bilgiler » İngilterenin giyim kültürü nedir?
 

İngilterenin giyim kültürü nedir?

Reklam

COĞRAFİ BİLGİLER

İngiltere, Avrupanın en batı ucunda yer almaktadır. 10. yüzyıldan beri bağımsız bir devlettir. Resmi adı Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı olan İngiltere’ye kısaca Birleşik Krallık denir. Aslında Birleşik Krallık’ta bir bölgenin adı olan İngiltere, ülkemizde yaygın olarak tüm ülkenin adı olarak kullanılır. Ülkenin batısında Atlas Okyanusu, doğusunda Kuzey Denizi ve güneyinde Manş Denizi bulunur. Batıda İrlanda Denizi ve St George kanalı ile İrlanda’dan ayrılır. Birleşik Krallık deniz etkisinin ülkenin en iç kısımlarına kadar sokulabildiği bir ada ülkesidir. İngiltere, Büyük Britanyanın oluşturduğu 4 bölgeden biridir. Büyük Britanya adasını oluşturan diğer bölgeler İskoçya, Kuzey-İrlanda Ve Gallerdir.

Başkent: Londra
Nüfus: 60.270.208’dir. Birleşik Krallık’ın en kalabalık bölgesi İngiltere’dir. Nüfusun bölgelere göre dağılımı ise; İngiltere 47 milyon, İskoçya 5 milyon, Galler 4,5 milyon ve Kuzey İrlanda’da 1,5 milyondur. İngiltere’de nüfusun en çok toplandığı bölge Londra ve New Yorkshire arasıdır.
Başlıca şehirleri: Londra, Oxford, Cambridge, Manchester, Bournemouth, Brighton
Diller: Resmi dil İngilizce’dir. Belirli bölgelerde Galce ve İrlandaca konuşulur.
Nüfus artış oranı: %0.29
Doğum oranı: 10.88 doğum/1000 nüfus
Ölüm oranı: 10.19 ölüm/1000 nüfus
Net göç oranı: 2.19 göçmen/1000 nüfus
Ölü doğum oranı: 5.22 ölü/1000 hayatta
Tahmini yaşam süresi: Erkek:75.84yıl / Kadın:80.83 yıl
Din: %40ı Protestan, %12 Katolik, %6 sih ve Hindu, %1 oranında Müslüman, %3 oranında Yahudi bulunmaktadır. Nüfusun %38inin dini inancı bilinmemektedir.
Yüzölçümü: 245 kilometrekare.(Türkiye’nin yaklaşık 3’te birinden küçük bir yüzölçümüne sahiptir.)
İklim: İngiltere ılıman iklime sahiptir. Yaz aylarında hava sıcaklığı kuzey kesimlerde 16–24 derece, güney kesimlerde 18–26 derece civarındadır. Kış aylarında kuzey kesimlerde ısı çoğunlukla sıfırın altındadır ancak çok soğuk değildir. Güney bölgelerinde kış aylarında hava sıcaklığı 3–6 derece civarındadır. Yılın onda birinde yağış alan ülkemizin tersine İngiltere için yılın onda dokuzunda yağış almaktadır.
EKONOMİ

Batı Avrupadaki ekonomik hareketlerin çeyreği bu ülkede meydana gelmektedir. Özelleştirme hareketinde, tarihteki ekonomik hareketlerde veya doktrinlerde başrol oynamış kapitalist bir ülkedir. Toplam enerji üretimi bakımından gelişmiş ülkeler arasında ilk sırada yer almaktadır. Hizmet sektöründe özellikle de bankacılık, sigorta ve benzeri finansal kurumlarda oldukça ileridir. Toplam elektrik enerjisinin yüzde 30u nükleer enerjiden sağlanmakta olup her geçen yıl bu yüzdenin artması da beklenmektedir.

GSMH: 1.664 trilyon USD
Kişi Başına Düşen Yıllık Gelir: 27.700 USD
Büyüme oranı: %2.11
Sektör bileşenleri: Tarım: %0,9, Endüstri: %26,5, Hizmet: %72,6
Enflasyon: %1,4
İş Gücü: 29.600.000. Tarım: %1, Endüstri: %25, Hizmet: %74
İşsizlik oranı : %5
Bütçe: Gelir: 688,9 milyar USD
Gider: 746,1 milyar USD
İhracat: 304,5 milyar USD
İhracat –Ürünler: Yiyecek, içecek, tütün, kimyevi maddeler, benzin, imalat eşyaları
İthalat: 363,6 milyar USD
İthalat-Ürünler: İmalat eşyaları, makine, benzin, yiyecek maddeleri
Para Birimi: İngiliz poundu (GBP)
Yabancı Öğrenciye Çalışma İzni: 6 ay ve daha uzun süreli bir kursa kayıt yaptıran öğrencilere çalışma izni verilmektedir. Haftada 20 saate kadar çalışabilirler.

EĞİTİM SİSTEMİ

İngiltere hem en ünlü ve eski okullara, yüksekokul ve üniversitelere; hem de en yeni ve en modern teknolojiyle donanmış okullara sahip bir ülkedir. İngilterenin her yerinde insanlar öğrencilere çok sıcak davranırlar. İngilteredeki eğitim sistemi yüzyıllardır devamlı bir gelişim süreci içinde olup günümüzde kalitesi tartışılmaz bir sistemdir.
İngiliz çocuklarının % 93 ü devlet okullarına, % 7 si ise özel okullara devam etmektedir
Öğrencilerin çoğu eğitim hayatlarına 3–4 yaşlarında anaokulunda başlar.

İlköğretim
Anaokulundan sonra başlayan ilkokul iki kademe şeklinde yapılanır. İngiltere’de ilköğretim 5–11 yaşları arasındaki devreyi kapsamaktadır. Zorunlu eğitimde ikili (primary ve secondary ) ve üçlü (First, middie ve secondary) olmak üzere iki sistem vardır. İlkokul 6 yıl sürelidir. İlk iki yılı ilk devreyi sonraki dört yıl ise ikinci devreyi oluşturmaktadır.

Birinci devre ilkokul (infant School) iki yıl (5-7/8 yaş) süren l. devre ilkokul (infant School) düzeyinde haftada 15 blok ders yapılmaktadır. Altıncı yaş gününe kadar çocuklar, basit kitapları okuyabilir ve basit hesapları yapabilir hale gelmektedirler.
İkinci devre ilkokul (Junior school) dört yıl (7–11 yaş) sürmektedir. Bu devrenin sonunda çocuklar (11+) sınavlarına alınırlar. Bu sınava giren çocuğa bir zekâ testi uygulanmakta, İngilizce kompozisyon yazdırılmakta ve ilkokulda gördüğü derslerle ilgili olarak "Genel Bilgi Testi" uygulanmaktadır.

Zorunlu öğretim boyunca okullarda sınıfta kalmak yoktur. Ders araç-gereçleri ve kitapları bölge eğitim idareleri tarafından karşılanmakta ve ders yılı sonunda öğrencilerden toplanmaktadır. Ders kitaplarının seçimine okul ya da öğretmenler karar vermektedir. İlköğretimde bir öğretmene ortalama 15 öğrenci düşmektedir.
5 ile 16 yaş arasındaki çocukların devam ettiği zorunlu eğitim kurumları şu okullardan
oluşmaktadır:
1. Yerel eğitim yönetimine ait eyalet okulları
2. Özel anlaşmalı kilise okulları
3. Merkez hükümete bağlı okullar
4. Özel eğitim almaşı gereken öğrenciler için geliştirilen okullar
5. Teknoloji ortaokulları
6. Teknoloji ve yabancı dil ortaokulları

İngiltere’de lise eğitimi
İngiltere’de öğrenciler on altı yaşına geldiklerinde devlet ve bağımsız okulları tamamlayan tüm öğrenciler Generel Certificate of Secondary Education (GCSE) sınavına tabi tutulurlar.

İngiltere eğitim sisteminde öğrenci kabulünde esnek davranıldığı için akademik yıla başlangıç tarihi öğrencinin başvurusunun kabulüne göre değişiklik göstermektedir. Fakat normalde akademik yıl Eylül ya da Ekim aylarında başlamaktadır. İngiltere eğitim sistemi her biri on ile on dört hafta arasında değişen üç dönemli bir süreçte tamamlanır. Yaz tatili temmuz ayında başlar, ağustosun tamamında devam eder ve eylül ayı içinde sona erer. Yaz tatilinden ayrı olarak Noel ve Paskalya zamanlarında da kısa tatiller vardır.


Lisans eğitimi
Lisans eğitimi süresince öğrenci sadece teorik olarak değil pratik anlamda da farklı yöntemlerle ve modern öğretme anlayışıyla gerekli lisans eğitimini alır. Alınan teorik bilgi öğrencinin akademik yaşamında, pratik bilgi de iş yaşamında öğrenciye faydalı olur.
Son yıllarda büyük bir hızla birçok üniversite ve yüksekokul öğrencilere uzaktan eğitim-öğretim sistemiyle eğitim vermektedir. Bu sistemle öğrenci hiç okula gitmeksizin okulun ona temin ettiği materyallerle gerekli çalışmalarını yapar ve sınavlara hazırlanır. Okulun öğrenciye çalışması için hazırladığı materyaller kitap veya CD-Rom formatında olabilir ya da gerekli bilgiler internet üzerinden öğrencinin erişimine sunulur.

İngiltere’deki lisans eğitimi diğer ülkelerdeki lisans eğitimlerine göre yoğun bir tempoda 3 yıl sürede tamamlanır.

Yüksek lisans
İngiltere’de farklı alanlarda 20.000’den fazla yüksek lisans eğitimi veren program vardır. Bazı yüksek lisans eğitim konuları derslerde ve konferanslarda işlenmekle birlikte bazı konular üzerine de çeşitli araştırmalar yapılarak yüksek lisans eğitimi tamamlanır.
Üniversiteler yüksek lisans eğitimi boyunca öğrencilere her türlü desteği verir ve öğrencilerin ihtiyaç duyduğu her türlü olanağı öğrencilere sağlar.
Yüksek lisans eğitimi altı ayla iki yıl arasında değişen yoğun bir süreçte tamamlanır. Diğer ülkelere göre daha kısa dönemde tamamlanan program öğrenciye hem maddi hem de mesleki açıdan önemli kakılar sağlamaktadır.

Yüksek Lisans Diploması/Sertifikası (Postgraduate diplomas/certificates):

Pek çok yabancı öğrenci İngiltere’ye yüksek lisans diploması için gelmektedir. Bu programda eğitim ve yöneticilik gibi birçok konu vardır. Bu program master derecesine hazırlık niteliği taşımaktadır fakat aslında tezsiz bir Master derecesiyle aynı eğitim bu programlarda da verilmektedir.

Araştırma Programları (Research programmes): İster master isterse de doktora düzeyinde olsun araştırma programları kişisel çalışma ve özveri gerektirir. Bu sayede öğrenci hem kendisine rehber olur hem de serbest çalışma ortamında daha yaratıcı olur.

Araştırma master derecesi (Research Masters degrees):Bir araştırma master programı 30.000 veya daha fazla kelimelik bir tezle sonuçlanan programlardır. Araştırma sonunda ulaşılan tezdeki bulgular orijinal ve gerçek olmalıdır. Araştırma master derecesi, M.Phil (Master of Philosophy) ve MA (Master of Arts)/ M.Sc (Master of Science) alanlarını içermektedir.

Yapılan çalışmalar ve araştırmalar konunun özelliğine göre bir yıldan üç yıla veya daha fazla süreye kadar değişiklik göstermektedir.
Doktora (Ph.D.- Doctor of Philosophy): Doktora üç yıl veya üç yılı aşan bir sürede 70.000 veya daha fazla kelimelik bir tezle sonuçlanan bir araştırma programıdır. Tez gerçek bulgular içermeli ve baskıya hazır halde teslim edilmelidir. Sanat gibi bazı alanlarda yapılan gerçek bir çalışma tezin yerine sunulabilir. Ayrıca sosyal bilimlerde, bir sürü basılan makale uzun bir tez olarak kabul edilir.

Bazı kurumlar öğrencilerin doktoradan önce M.Phil. programına bir yıl devam etmesini ve bir yıl sonunda öğrencilerin doktoraya başlamasını isteyebilir.

Yarı Doktora (Split Ph.D.s – Split Doctor of Philsophy): Bu programda öğrenciler araştırmalarının en az bir yılını İngiltere’de geçirirler ve araştırmalarının geri kalan zamanını kendi ülkelerinde tamamlayabilirler, ancak bu süre içinde öğrencilerin İngiltere’de bir danışmanı olur ve öğrenciler yaptıkları araştırma hakkında danışmanlarını her şeyden haberdar ederler.
ULAŞIM

Türkiye-İngiltere arası uçak ile yaklaşık 4 saat sürmektedir

Ülke İçi Ulaşım
Şehir içi taşımacılıkta metro (Londrada), otobüs ve taksi kullanılır. Metro ve otobüs Londrada en çok kullanılan toplu taşıma araçlarıdır.
İngiltere’de nereye gittiğinizin pek önemi yoktur çünkü her yere en kısa zamanda ve en güvenli şekilde varabilirsiniz. Bunun için uçakla İngiltere’nin herhangi bir havaalanına inebilirsiniz. Deniz yoluyla 30’dan fazla sayıdaki herhangi bir İngiltere limanına rahatça demir atabilirsiniz. İngiltere’nin her bölgesi kara, deniz, hava ve demir yollarıyla çevrilidir.

Otobüs: Otobüs; demiryollarına göre otobüsle yapılan yolculuklar daha ucuz olmasına rağmen daha çok zaman alır.

Otobüs Kartları: Kullanım sıklığına göre, günlük, haftalık, aylık veya dönemlik geçiş kartları (travel card) metro ve otobüslerde kullanılır ve indirimli olarak seyahat etmenizi sağlar. Günlük olarak alacağınızın biletin tek gidiş yerine gidiş - dönüş olması bile fiyatta bir indirim sağlayacaktır. Toplu taşıma araçlarına ödeyeceğiniz ücret gideceğiniz mesafeye göre farklılık gösterir. Otobüs ve metro tarifelerini duraklardan ücretsiz olarak edinebilirsiniz. Gençler (16–25) National Express otobüs firmasının verdiği öğrenci kartlarıyla bir yıl süreyle indirimli ücret tarifesinden yararlanır.

Taksi: İngilterede taksiler genellikle 2 çeşittir. Siyah taksiler (black cab) ve normal binek otomobillerinin kullanıldığı küçük taksiler (mini cab) bulunmaktadır. Siyah taksilerin tümü taksi belgelidir ve taksimetreleri vardır. Bunları istediğniz yerde dudurabilirsiniz. Küçük taksiler diğer tip taksiye göre daha ucuzdur ve taksimetreleri yoktur.

Hava Ulaşımı: Uçakla yolculuk uzak mesafeler dışında ucuz değildir. Londra’dan Glasgow’a uçakla gitmek Birmingham’a gitmekten daha akıllıcadır. İndirimli tarifeden faydalanmak için Uluslararası Öğrenci Kimlik Kartınızın (ISIC) olması gerekir. Bu kartı almak için başvuru formlarını öğrenci derneğinden ya da öğrenci seyahat bürolarından temin edilebilir. İngiltere’den her büyük Avrupa kentine düzenli uçuş seferleri yapılmaktadır.

Demiryolu ulaşımı: Ülkenin her yerini saran demir yolları ile seyahat çok kolay ve çok çabuktur. Çok kısa zamanda istediğiniz yere çok çabuk gidilebilir.Öğrenciler tren yolculuklarında indirim sağlamak amacı ile öğrenci kartı da (young persons railcard ) çıkartabilirler. İstasyonlar arasındaki mesafe yeşil alanlar dışında fazla mesafeli değildir. Yolculuk saatlerinizi yoğun zamanlar dışında yapmanız durumlarında çeşitli indirimlerden yararlanabilirsiniz.

İngilterede şehirlerarası ulaşım aracı tren, otobüs ve uçaktır.

Araba Kiralamak
İngiltere’de hizmet veren dört adet uluslararası ( Avis, Budget, Europcar, Hertz ) ve çok sayıda ulusal ( British Car Rental, Godfrey Davis, Kenning Car Rental, Practical, Swan International ) araba kiralama şirketi vardır. Tüm bu şirketlerin İngiltere’nin şehirlerinde ve kasabalarında şubeleri olup, bazılarının havaalanları ve tren istasyonlarında da büroları hizmet vermektedir. Örneğin one-way-hire hizmeti ile bir şubeden kiraladığınız aracı, ülkenin herhangi bir yerindeki şubeye teslim edebilirsiniz.

Ayrıca bazı otoparklar ve yerel araba kiralama şirketlerinden de araba kiralayabilirsiniz. Üstelik bunlar çok daha ekonomiktir.

Muayenesi yaptırılmamış bir araç kiralarsanız ve polis çevirirse tüm cezayı siz ödersiniz. Bu nedenle kiralayacağınız arabanın muayenelerinin yapılıpyapılmadığını öğrenmekte fayda vardır.

Tüm ulusal kiralama şirketleri fly-drive hizmeti sunmaktadır. Fly-drive hizmeti ile bir telefonla uçaktan indiğiniz anda sizi karşılayacak bir araba kiralayabilirsiniz. Benzeri hizmetler tren ve diğer ulaşım araçları için de verilmektedir. Hertz en pahalı fly-drive hizmeti veren şirkettir. Kiralama süresi ne kadar uzun olursa ücretler o kadar ucuz olmaktadır. Kiraladığınız aracın tüm benzin, hasar, sigorta, kaza masrafları ve üçüncü şahsa verilen tüm zararlar size aittir. Ücretlere KDV dahildir.

İngiltere’de araba kiralayabilmeniz için en az 1 senelik ehliyete sahip olmanız gerekir. Ehliyetinizin yabancı ehliyet veya uluslararası ehliyet olması fark etmez. Araba kiralamak isteyenleri en az 18 veya 23 yaşları arasında olmaları gerekir. 21 yaşının altındakilere ise tüm modelleri kiralamalarına izin verilmez.

RESMİ TATİL VE BAYRAMLAR

1 Ocak: Yeni Yıl.
2 Ocak: Bank Holiday ( Yalnızca İskoçyada kutlanır.)
17 Mart: St Patricks Günü (Yalnızca Kuzey İrlandada kutlanır)
Mart/Nisan: Good Friday. ( Günü her yıl değişir)
Mart/Nisan: Easter Monday. ( Good Friday’dan sonraki Pazartesidir.)
Mayıs: Bank Holiday. (Mayısın ilk pazartesisi)
Mayıs: Spring Bank Holiday. (Mayısın son pazartesisi)
12 Temmuz: Orangemens Day (Yalnızca K.İrlandada kutlanır.)
Ağustos: Summer Bank Holiday (Sadece İskoçyada Ağustosun ilk pazartesisi kutlanır)
Ağustos: Summer Bank Holiday (İskoçya dışında Ağustosun son pazartesisi kutlanır)
25 Aralık: Noel
26 Aralık: Boxing Day


PARA VE DÖVİZ İŞLEMLERİ

İngiliz Parası ondalık sisteme dayanır. Yüz Penny bir Pound (Sterling )eder.

Tedavüldeki madeni paralar: 1, 2, 5, 10, 20, 50 pennys ve1 Pound.

Banknotlar:5,10, 20 ve 50 Pounds

Döviz İşlemleri, Seyahat Çekleri: İngiltereye giderken üzerinizde istediğiniz miktarda döviz şeklinde para, seyahat çeki vs. götürebilirsiniz. Bankalardan, büyük postanelerden, turizm acentalarından, döviz bürolarından paranızı değiştirebilirsiniz. Ancak Londranın merkezindeki ve havaalanlarındaki döviz büroları diğer yerlere oranla daha pahalıdır. Dövizinizi bozdurmadan önce birkaç ayrı yerden kurları ve komisyon oranlarını öğrenmenizde fayda vardır. Thomas Cook gibi büyük döviz bürolarından paranızı değiştirmeniz daha güvenlidir. Yine Barclays Bank da kendisi tarafından başka bir ülkede basılan seyahat çeklerini bozarken ücret almamaktadır. Belirli bir komisyon ücreti olduğu için çok düşük miktarlarda ve çok sık döviz bozdurmak pahalıya gelmektedir. Oxford merkez Queen caddesindeki Marks and Spencer’da dövizinizi komisyon ödemeden değiştirebilirsiniz.

Kredi Kartları: İngilterede birçok banka, öğrenciler için daha düşük kredi limiti olan özel kredi kartları sağlamaktadır. Banka hesabınız olsa bile kredi kartı almak için ayrıca başvurmanız gerekmektedir. Acces, Mastercard, American Express, Dinners Club ve VISA kartları dükkan ve restoranlarda yaygın olarak geçerlidir.

Bankalar: İngilteredeki pek çok banka öğrenciler için hesap açmaktadır. Hesap açtırmak için okulunuzdan öğrenci olduğunuza dair belge almanız gereklidir. Hesabınız açıldıktan kısa bir süre sonra size bankamatik ve harcamalarınızı çek ile yapabilmeniz için de bir çek defteri gönderilecektir. İngilterede çek kullanımı çok yaygındır. Çek ile yaptığınız ödemelerde çek garanti kartınızı da göstermeniz istenecektir. Açtırmış olduğunuz banka hesabına ihtiyaç duyduğunuz anda Türkiyeden herhangi bir bankadan belirli bir masraf karşılığında para transferi yapmak mümkündür. Bankalar hafta içi 9:30 ile 16:30 arası açıktır. Ancak bazı büyük bankalar Cumartesi sabahları da hizmet vermektedir. Pazar günleri ve resmi tatillerde bütün bankalar kapalıdır.

NatWest, Barclays, HSBC, Halifax, Bank of Scotland, AbbeysNational gibi popüler olan bankalarda hesap açtırabilirsiniz. Popüler olan bankları İngilter’nin her bölgesinde bulacağınızdan para yatırırken ve çekerken zorluk çekmezsiniz.


SUÇ VE GÜVENLİK

Birleşik Krallık, genel olarak istikrarlı ve modern bir ülkedir. Politik gösteriler genelde kontrol altında ve (İrlandadakiler hariç) düzenlidir. Birleşik Krallıklar ve Gibraltarda suç oranı düşük ve şiddet olayları azdır. Ancak, kapkaçlar oldukça yaygındır. Bu kapkaç olaylarına genelde turistlerin yoğun olarak bulunduğu restoranlarda, tarihi yerlerde, otobüslerde, trenlerde ve Londra metrosunda rastlanır. Hırsızların genelde ilk hedefi turist otoparklarındaki araçlardır. İngiltereye gelen turistler polis otoritelerine kimlik bildirimi yapmak durumunda olmadıklarından dolayı, pasaportlarını otellerinin veya kaldıkları yerin güvenliğine bırakabilirler. Öte yandan Kuzey İrlandada pasaportunuzu ve diğer fotoğraflı kimliklerinizi her zaman yanınızda bulundurmanız gerekmektedir.

TRAFİK VE OTOMOBİL KULLANIMI

TRAFİK:İngilterede taşıt trafiği soldan akar. 21 yaşından büyük olup, uluslararası geçerliliği olan sürücü belgesi (international driving license) sahipleri araba kiralayabilir ve kullanabilir. Türkiyeden almış olduğunuz ehliyetinizi de İngiltereye giriş tarihinizden başlamak üzere 1 yıl süre ile kullanabilirsiniz. Ancak kullandığınız arabanın sigortası sözkonusu olunca pek çok sigorta şirketi uluslararası sürücü belgesini şart koşmaktadır.

ALIŞVERİŞ VE FİYATLAR

Yaşam giderleri bölgeden bölgeye farklılık göstermekle birlikte yaşam tarzına da bağlıdır. Londra,
Oxford, Cambridge gibi büyük şehirlerde yıllık bazda temel geçinme masrafları GBP 7.000 – 10.000 olurken, diğer şehirlerde GBP 6.000- 8.000 olarak düşünülebilir.


İngiltere’de genelde pazarlık veya değiştirme yapılmaz. Ancak pahalı bir ürün almayı planlıyorsanız örneğin televizyon, bilgisayar, mobilya gibi sıkı bir piyasa araştırması yapmalı ve satıcıyla pazarlığa tutuşmalısınız. Fakat süpermarketlerde, büyük mağazalarda veya zincir mağazalarda fiyatlar sabit olduğu için pazarlık yapmaya kalkışmayın.

İngiltere’de KDV oranı genelde %17.5 tir. Yiyecek, kitap ve çocuk kıyafetleri KDV’ye tabi değildir. Beyaz eşyada ve elektronik eşyalarda katalog fiyatları KDV dahil olmayan fiyatlardır. Bu nedenle ürünü alırken KDV’ yi de eklemeyi unutmayın.

İngiltere, bilgisayarların en pahalıya satıldığı Avrupa ülkesidir.

İngilterede Türkiyeye göre en ucuz alacağınız ürün (bayanların gözü aydın) giyim-kuşam ve makyaj ürünleridir. Giyim ürünlerinin büyük kısmı Türkiyeden ithal edilmesine karşın fiyatları Türkiyeden çok daha ucuzdur.

Bazı fiyatlar:
Londrada Yaşamanın Maliyeti


Ortalama maliyetler İngilterenin diğer şehirlerinde %20 daha ucuz olabilir.


Tek Kişi
Kira
400
Mutfak
100
Isıtma (aylık ortalama)
15
Elektrik
15
Su
10
Ulaşım
100
Eğlence
100
Belediye Vergisi
75
Alışveriş
50
Telefon Faturası (cep dahil)
40


FAYDALI BİLGİLER
Zaman Dilimi: Türkiye’den 2 saat geridir

Ölçü Birimleri: Metrik sistem kullanılmaktadır. Ancak günlük yaşamda inch, foot, yard ve mile gibi birimlerle karşılaşabilirsiniz. Bir İngiliz 60 cm yi, her zaman 600 mm olarak ifade etmeyi tercih edecektir. Perde, halı gibi uzunluk birimiyle ifade edilen ürünlerin satıldığı yerlerde hakim olan birimler ise foot ve yarddır. Yol uzunluğu birimi halen mil olarak kullanılmaktadır. Yol işaretlemelerinde ve arabaların hız göstergelerinde birimler mil olarak verilir. Boyunuzu ifade ederken metreyi kullandığınız takdirde bir İngiliz tarafından anlaşılmanız çok zordur. 1.75 cm yerine 5 9 (5 foot 9 inch) olarak ifade etmeniz onlara daha anlamlı gelecektir.
Günlük hayatta en çok kullanılan uzunluk birimlerinin metrik sistemde karşılığı şu şekildedir:
1 inch = 1/12 foot = 2.54 cm
1 foot = 30.48 cm = 0.3048 m
1 yard = 3 foot = 91.44 cm
1 mile = 1760 yard = 1609 m

Acil Durumlar:
Polis, Ambulans, İtfaiye : 999
Londra Hastanesi: 020 7377 7000

İngilizlerle yaşam

Daima “lütfen” ve “teşekkür ederim” kelimelerini kullanın.
Sıra bekleyeceğiniz zaman kuyruğun en sonuna gidin.
Büyük gruplar halinde sokaklarda, cadde ortalarında beklemeyin.
Karşıda karşıya geçerken yaya geçitlerini kullanın.
Bisiklet kullanırken dikkatli olun.
İngilizler genellikle sessizdirler, bu nedenle toplumda yüksek sesle konuşursanız ayıplanırsınız.
İngiliz insanları genellikle soğuk görünürler. Ancak onlarla İngilizce konuşursanız ve sıcaklığınızı hissettirirseniz size yardımcı olacaklardır.
Bir şey istemede, söylemeden önce nasıl söyleyeceğinizi düşünmenizde fayda vardır.

Yemek kültürü

İngiltere’de en çok karşılaşacağınız yemek balık-patates (Fish and Chips) kızartmasıdır. Birçok yerde paket servis yapan bu dükkanları bulabilirsiniz. Ülkemizde alışık olduğunuz bazı yiyecekleri İngiltere’de bulmanız kolay olmayabilir.

ELÇİLİKLER
İngiltere Büyükelçiliği
Şehit Ersan Cd 46/A
Çankaya
Ankara
Tel. 0312 455 3344
Fax: 0312 455 3353
www.britishembassy.org.tr

İngiltere Başkonsolosluğu
Meşrutiyet Cd No:34
Tepebaşı, Beyoğlu
İstanbul
Tel: 0212 334 6400
Fax: 0212 334 6401

Yorum Bırakın

Yorumunuzu Buraya Yazın!

İsminiz
E-Mailiniz
Yorumunuz
 

Bu içerik İçin Yorum Yapılmadı. İlk Olmak İster misin?