Manşetler

Buradasın: Faydalı linkler » Genel Bilgiler » İşsizlik maaşı Nasıl alınır – İşsizlik Maaşı Hesaplama 2011 – 2012
 

İşsizlik maaşı Nasıl alınır – İşsizlik Maaşı Hesaplama 2011 – 2012

Reklam

İşsizlik maaşı nasıl alınır,şartları nelerdir,kimler alabilir,ne kadar süre ile alabilir,konusu hakkında merak ettiklenizi sizinle paylaşmak istiyoruz..

Uygulamanın başladığı Mart 2002 den 31 Ekim 2008 e kadar 1 milyon 345 bin 909 kişi İŞKUR dan işsizlik ödeneği almak için talepte bulundu. Ödenek almaya hak kazanan 1 milyon 199 bin 248 kişiye, 1 milyar 707 milyon 221 bin 679 YTL 55 YKr verildi.

İşsizlik Sigortası Fonu nun toplam varlığı ise 36 milyar 711 milyon 743 bin 714 YTL ye ulaştı.

İŞSİZLİK PARASI ALMAYA HAK KAZANMA ŞARTI

İşsizlik sigortası hizmetlerinden, işsizlik sigortası kapsamındaki bir iş yerinde çalışırken; çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, kendi istek ve kusuru dışında işini kaybeden sigortalı işsizler faydalanabiliyor.

NELER GEREKLİ…
Ayrıca işsizlik sigortasından yararlanabilmek için işsizlerin, hizmet akdinin feshinden önceki 120 günü sürekli olmak üzere, son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primini ödemiş olmaları ve işten çıkış tarihinden itibaren 30 gün içerisinde işveren tarafından düzenlenmiş olan İşten Ayrılma Bildirgesi ile Türkiye İş Kurumuna şahsen başvuruda bulunarak iş almaya hazır olduklarını bildirmeleri gerekiyor.

İşsizlik sigortasına sigortalı yüzde 1, işveren yüzde 2, devlet yüzde 1 oranında prim ödüyor. İşçinin sigortalılık durumunun herhangi bir nedenle sona ermesi durumunda; o ana kadar, işçiden ve işverenden kesilmiş bulunan işsizlik sigortası primleri ile devlet katkı payı iade ediliyor.

SİGORTASI DA YATIRILIYOR

İşsizlik ödeneğine hak kazanan sigortalı işsizler, işsizlik ödeneğinin yanı sıra Genel Sağlık Sigortası primlerinin yatırılması, iş gücü piyasası ve mesleki eğitim alanında danışmanlık hizmeti, meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi, yeni bir iş bulma hizmetlerinden yararlanıyor.

NE KADAR SÜREYLE ÖDEME YAPILIYOR?

Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak bulunan günlük ortalama brüt kazancının yüzde kırkı olarak hesaplanıyor ve işten ayrılmadan önceki son 3 yıl içerisinde; 600 gün prim ödemiş olanlara 180 gün, 900 gün prim ödemiş olanlara 240 gün, 1080 gün ve daha fazla prim ödemiş olanlara 300 gün süre ile ödeniyor.

ve ek bilgi

İşsizlik maaşını alabilmek nereye basvuruda bulunulmali

İşsizlik Sigortası’ndan yararlanabilmek için son 3 yıl sigortalı çalışanların “işten ayrılma bildirgesi” ile 30 gün içinde Türkiye İş Kurumu’na başvurmaları gerekiyor.

Son 4 ayı sürekli olmak üzere en az 600 gün İşsizlik Sigortası primlerinin ödenmiş olması gerekiyor. Şartlara uyanlar 10 gün içinde PTT-Bank’tan maaşlarını alabiliyor.

İşten ayrılmadan önceki son 3 yıl içinde sigorta primi 600 gün ödenenler 6 ay, 900 gün ödenenler 8 ay, bin 80 gün ödenenler 10 ay boyunca işsizlik maaşı alabiliyor.

Maaş sigortalının son 4 aylık prime esas kazancı dikkate alınarak günlük ortalama brüt kazancının yüzde 40′ı olarak hesaplanıyor, 250 ile 600 YTL arasında değişiyor.

İşsizlik Ödeneği Nedir, Nasıl ve Kimler Alır? İşsizlik Ödeneği Alanın Sağlık Yardımı Hakkı Var mıdır
Soru: İşsizlik maaşını kimlerin hangi şartlarda alabileceği, ne kadar işsizlik maaşı verildiği, kaç ay sağlık hizmetinden faydalanabilindiği konularında bilgi verir misiniz?Nilgün BİDER
Cevap: İşsizlik ödeneği son 120 günü sürekli olmak üzere son üç yıl içinde en az 600 gün çalışması varken kendi kusuru dışında işini kaybeden işçiye İş-Kur’ca verilen ödenek olup alınması için iş akdinin feshinden itibaren 30 gün içinde başvuru gerekmektedir. Bu ödeneğin son üç yıl içinde 600 gün işsizlik ödeneği ödeyerek çalışan için 6 ay boyunca ödenmesi gerekirken, 900 gün prim ödeyen için 8 ay boyunca, son üç yılın tamamında prim ödeyen için 10 ay boyunca ödenmesi gerekmektedir. Son 120 gündeki rapor, ücretsiz izin halleri bu sürenin aralıksız olma niteliğini bozmamakta, kesinti sayılmamaktadır. Miktar olarak günlük işsizlik ödeneği sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde kırkı olmakla birlikte 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 80′ini (Bugün 583,20 TL) geçememektedir. İşsizlik ödeneği alınan süre boyunca GSS kapsamında sağlık yardımlarından da yararlanılabilir.
Soru: 19.05.1960 doğumlu, 1979′da sigortalılığa başlayan ancak ilk primi 01.05.1982′de yatırılan ve iki sicil numarasında toplam bin 103 günlük SSK primi olan babamın 1989-2007 arasında Bağ-Kur sigortalılığı bulunuyor. SSK primlerinin 776 günü Bağ-Kur’u kapattıktan sonra olan babam SSK’dan nasıl ve ne zaman emekli olabilir? Gönül ÇINAR

Cevap: Sigortalılığa 24.11.1980-23.05.1982 arasında başlayan babanız SSK’dan emekli olmak için gereken 25 yıl, 46 yaş ve 5 bin 75 günü tamamlamış bulunuyor. Ancak SSK’dan emekliliğe tabi olması için gereken bin 260 günü tamamlamak amacıyla 04.05.2011′e kadar aralıksız SSK’lı olarak çalışmaya devam ederse en erken olarak 04.05.2011′de emeklilik dilekçesini verebilir. Prim yatırılmayan 1979′daki başlangıcı geçerli olmamakla birlikte geçerli olsaydı bile babanızın emeklilik koşulları yine değişmeyecekti.

Soru: Öğrenciliği devam eden ve herhangi bir işyerinde çalışmayan bir kız çocuğu olarak halen bin 840 gün SSK’lılığı olan babamın vefatı halinde yetim aylığı alabilir miyim? Naz ÖYKÜ

Cevap: Çalışmıyor olmanız ve evli olmamanız koşuluyla (Allah gecinden versin) babanızın vefatı durumunda yetim aylığı alabilirsiniz.

KİMLER İŞSİZLİK PARASI ALAMAZ

Hangi hallerde işsizlik ödeneğinden yararlanmak mümkün değildir?

Aşağıda belirtilen koşullarda, işsizlik ödeneğine hak kazanılamaz;

Son 120 günü kesintisiz olmak üzere, işsiz kalmadan önceki son üç yıl içinde 600 gün süre ile prim ödememiş olanlar,
Hizmet akitlerini kendi istek ve iradeleri ile feshedenler,
Muvazzaf askerlik görevi nedeniyle hizmet akitleri feshedilenler,
Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı alanlar,
Hizmet akitleri grev, lokavt veya kanundan doğan Ödevler nedeniyle askıya alınmış olanlar,
Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan halleri nedeniyle hizmet akitleri işverenler tarafından feshedilmiş bulunanlar.

NE KADAR İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALINACAK,İşsizlik Maaşı Hesaplama

Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde kırkıdır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, 4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine göre onaltı yaşından büyük işçiler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde s...enini geçemez.

Not:İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulamaz (01 Kasım 2008 tarihinden sonraki dönemler için damga vergisi kesintisi yapılmamaktadır), nafaka borçları dışında haciz ve başkasına devredilemez.

2010 İşsizlik Maaşı Nasıl Hesaplanır(2011 ve 2012 Yılı Hesaplamalarını Bu hesaplama sistemine göre yapabilirsiniz)
Aranılan şartlara haiz olduğunuzu varsayarak:
örnek:
sigorta hizmet dökümünüzde görünen aldığınız net ücret son 4 ay
900 + 900 + 900 + 900 = 3600 Tl son 4 ay toplam aldığınız para.
***
şimdi bu son 4 ay yatırılan para günlük ne kadara geliyor bunu bulun 3600 / (30 gün * 4 ay) = 30 lira günlük aldığınız para.
Bu paranın % 40′ın üzerinden işsizlik maaşı alacaksınız
30 * 0,40 = 12 lira
eğer son 3 yılda 600 gün priminiz varsa 180 gün (6 ay); 900 gününüz varsa 240 gün, 1080 gün ve fazlası ise 300 gün işsizlik maaşı alacaksınız. Ben ilkini yazıyorum
12 TL * 180 gün = 2160 TL toplamda para alacaksınız. Peki aylık ne kadar alacaksınız 2160′ı toplam ayınıza bölün (biz 6 ay (180 günü yaptık)
2160 / 6 ay= 360 lira aylık işsizlik maaşınız, 6 ay bu tutarı alacaksınız.
ordaki %80 oran olayı şu, alacağınız para asgari brüt ücretin
%80′inden fazla olamaz. Yani şimdiki asgari ücret 693 lira
693*0,80= 554 lira yapar. Sizin son 4 ay aldığınız parayı çarptınız böldünüz aylk 560 lira çıkarsa devlet 6 lirayı vermiyor, bu parayla tozutmayın diye
Eğer anlatamadıysam bu son meseleyi örnek olarak aşağıya yazıyorum, anladıysanız alt tarafı es geçin.
adam aylık 2000 lira alsaydı hemen hesap yapalım
2000*4ay= 8000
8000/120gün= 66,67 günlük kazanç
66,67*0,40= 26,66 lira devletin size hesapladığı para
son 3 yılında 600 günü priminiz olsun
26,66*180gün= 4798 TL toplam alacağınız para
aylığa bölellim
4798/6 = 799 lira yapar. Peki alabilir misiniz? Pışşık ))
Çünkü asgari ücretin brütünün %80 ini yani 693*0,80= 554 TL’yi geçemez.

Yorum Bırakın

Yorumunuzu Buraya Yazın!

İsminiz
E-Mailiniz
Yorumunuz
 
doğan - 26.09.2012 - 21:10
meraba lar benım 1080 ğün oldu ama maaşı hesaplayamadım 1200 1200 1800 2300 bunlar son 4 ay aldıgım paralar yanı hesaba yatan para işten çıktım acaba ne kadar alabilirim
- 01.07.2012 - 15:13
babam 1953 doğumlu ssk girişi 08 12 2007 1500 gön primi var ve işkur aracılığıyla 1984 te suudi arabistanda 1800 gönü var 600 gön askeri borçlanmasını yatırdı babam ne zaman emekli olur?