Manşetler

Buradasın: Faydalı linkler » Eğitim » Kültürel değerlerimiz nelerdir?
 

Kültürel değerlerimiz nelerdir?

Reklam

Türkiyenin Tarihi Ve Kültürel Değerleri Nelerdir? Ülkemizin Tarihi Ve Kültürel Değerleri Nelerdir? Türkiyenin Tarihi Ve Kültürel Değerleri Hakkında Türkiyenin Tarihi Ve Kültürel Değerleri Bilgi Türkiyenin Tarihi Ve Kültürel Değerleri Tanımı
Türkiyenin Tarihi Ve Kültürel Değerleri Nelerdir? Ülkemizin Tarihi Kültürel Değerler Türkiyenin Tarihi ve Kültürel Değerleri Türkiyenin Şaheserleri
Eski Uygarlıklar Eski Kentler
Surlar Kaleler
Saraylar Köşkler Kasırlar Yalılar Konaklar
Dinsel Yapılar
Medreseler Darüşşifalar İmaretler Hamamlar
Hanlar Kervansaraylar Çarşılar Bedestenler
Kutsal Yerler Eşyalar Dergahlar
Mezarlar Kümbetler Türbeler
Köprüler Su Kemerleri Sarnıçlar Şadırvanlar
Çeşmeler Sebiller Selsebiller Havuzlar
Kuş Köşkleri
Mozaikler Minyatürler Deri Tasvirler
Hatlar Tezhipler Kaatılar (İnce Kağıt Oymacılığı)
Ebrular Haritalar Ciltler
Cam Sanatı Çiniler
Taş Oymalar Bezemeler Maden ve Mücevher Sanatı
Ağaç Oyma Sedef Kakma Kalem İşleri
Halı ve Kilimler
Giysiler Kumaşlar İşleme ve Oyalar

Karain Mağarası
Antalyanın 27 km. kuzeybatısında ve Katran dağları üzerindedir. Doğal bir mağaradır. Yapılan arkeolojik kazılarda mağaranın Prehistorik çağlarda (Paleolitik Mezolitik Neolitik ve Kalkolitik) insanlarca barınak olarak kullanıldığı anlaşılmıştır. Mağarada iskeletler yontma ve cilalı taştan aletler işlenmiş çakmak taşları ve önemli eserler bulunmuştur.
Türkiyenin Tarihi Ve Kültürel Değerleri Nelerdir? Ülkemizin Tarihi Kültürel Değerler

Ana Tanrıça Heykelciği Pişmiş toprak M.Ö. VI. binyılın ilk yarısı yüksekliği 20 cm. Çatalhöyük. (Anadolu Medeniyetleri Müzesi)

Türkiyenin Tarihi Ve Kültürel Değerleri Nelerdir? Ülkemizin Tarihi Kültürel Değerler

İvriz Kaya Kabartması Konyanın Ereğli ilçesine 12 km. uzaklıkta İvriz Suyunun kaynak başındadır. Geç Hitit dönemi eseridir. M.Ö. VIII. yüzyıla tarihlenmektedir. 6.08 m. yüksekliğindeki kabartmada Warpalavasın bereket tanrısı Santaja şükranı anlatılmaktadır.

Türkiyenin Tarihi Ve Kültürel Değerleri Nelerdir? Ülkemizin Tarihi Kültürel Değerler

Yazılıkaya - Midas Şehri Büyük Anıt Eskişehire 90 km. uzaklıkta M.Ö. VII. yüzyılda kurulmuş Yazlıkaya-Midas şehri bulunmaktadır. Bu şehirde Frig döneminin önemli bir eseri olan Büyük Anıt göze çarpmaktadır. Anıtın üzerinde çeşitlli geometrik motifler ve yazılar vardır. Frig döneminde önünde dini törenler yapılıyordu.

Türkiyenin Tarihi Ve Kültürel Değerleri Nelerdir? Ülkemizin Tarihi Kültürel Değerler

Lidya (Karun) Hazineleri Uşak ili Güre yakınlarındaki Toptepe tümülüsünü 1965 İkiztepe tümülüsünü 1966 ve Aktepe I tümülüsünü 1968 yılında gizlice kazan eski eser kaçakçılarının 1970 yılında ABDdeki Metropolitan Sanat Müzesine sattıkları eserlerdir. Bu eserler M.Ö. VI. yüzyıl Lidya sanatının en güzel örnekleridir. Kültür Bakanlığınca verilen uzun bir hukuk savaşından sonra 1993 yılında Türkiyeye geri gönderilmiştir. (Uşak Müzesi) Resim: Lidya "Karun" Hazinesi Güneş Kursu Biçimli Gerdanlık Akik-Altın M.Ö. 6.y.y. (Uşak Müzesi)

Türkiyenin Tarihi Ve Kültürel Değerleri Nelerdir? Ülkemizin Tarihi Kültürel Değerler

Bergama Zeus Sunağı Bergama Krallarından Eumenes II tarafından M.Ö. 197-159 yılları arasında yaptırılmıştır. Alman arkeologların 1865 yılından itibaren Bergamada yaptıkları kazılarda ortaya çıkarılmış kalıntıları Berline gönderilmiştir. Berlin Devlet Müzesinde restore edilerek 1871 yılında sergilenmiştir. O tarihten sonra müzenin adı Pergamon Müzesi olmuştur.

Türkiyenin Tarihi Ve Kültürel Değerleri Nelerdir? Ülkemizin Tarihi Kültürel Değerler

 İskender Büstü 42 cm. yüksekliğindeki mermer büst Bergama kazılarında bulunmuştur. M.Ö. III. yüzyıla tarihlenmektedir. Makedonya Karalı Büyük İskenderin sağlığında ünlü heykeltraşlara yaptırdığı büstlerin aslıllarının hiç biri günümüze ulaşmamış sadece kopyaları bulunmuştur. Bergamada bulunan büst Paris Louvre Müzesinde dünyaca ün yapmıştır. (İstanbul Arkeoloji Müzesi)

Türkiyenin Tarihi Ve Kültürel Değerleri Nelerdir? Ülkemizin Tarihi Kültürel Değerler

Afrodisias Aydının Karacasu ilçesi yakınlarında bir antik kenttir. Tanrıça Afrodit adına kurulmuştur. Tunç çağından Bizans dönemine değin (M.Ö. 2800 - M.S. 220) büyük bir yerleşim merkeziydi. Arkeolojik kazılarda Afrodit tapınağı odeon stadium ve agorası hamamları gün ışığına çıkarılmıştır. Afrodisias İlkçağda önemli bir heykel yapım merkezi olarak tanınmıştır. Anadolu antik kentleri içinde Afrodisiasın stadyumu iyi korunmuş stadyumlar arasındadır.

Türkiyenin Tarihi Ve Kültürel Değerleri Nelerdir? Ülkemizin Tarihi Kültürel Değerler

Efes Artemis Tapınağı İzmir Selçukta Efes (Ephesos) antik kentinin dünyanın 7 harikasından sayılan ünlü tapınağıdır. Astemision olarak da bilinir. Önce M.Ö. 560-550 yıllarında Lydia Kralı Kroisos tarafından İon düzeninde yaptırıldı. M.Ö. 356da bir delinin yakması üzerine aynı büyüklükte ancak 3 m. yüksek olarak yeniden inşa edildi. 55.10 x 115 m. boyutlarında mermer heykelleriyle de ünlü tapınak Hellenistik dönem tapınaklarının en büyüğüydü. 262de Gotlar tarafından yıkıldıktan sonra onarılmadı.

Türkiyenin Tarihi Ve Kültürel Değerleri Nelerdir? Ülkemizin Tarihi Kültürel Değerler

Bristish Museum adına 1869-1874te J.T. Wood ve 1904-1905te David G. Hogartın yaptığı kazılarda bulunan tapınak kalıntıları İngiltereye götürüldü.

Türkiyenin Tarihi Ve Kültürel Değerleri Nelerdir? Ülkemizin Tarihi Kültürel Değerler

Sart (Sardes) Manisanın Salihli İlçesindedir. Lidya devletine başkentlik yapmış bir antik kenttir. XIX. yüzyıldan itibaren yapılan arkeolojik kazılarda Artemis Tapınağı gymnasion stadion Roma ve Bizans hamamları gibi önemli yapıları ortaya çıkarılmıştır. Resimde gymnasiondan bir bölüm görülmektedir.

Türkiyenin Tarihi Ve Kültürel Değerleri Nelerdir? Ülkemizin Tarihi Kültürel Değerler

 Bodrum - Halikarnas Masoleumu Pers Valisi Maussolosun Bodrrum - Halikarnassostaki mezarı dünyanın yedi harikası arasındadır. MAussolos M.Ö. 352de ölünce karısı Artemisia tarafından yapımına başlanmıştır. Mimarlar Pytheos ve Satyrustur. Skopas Timotheos Bryaris ve Leochares adlı ünlü heykeltraşlar birer cephesini çalışmışlardır. 60 x 80 m. boyutlarında ve 46m. yüksekliğinde olduğu belirlenmiştir. 9 x 11 sütunludur. Bazı parçaları Bodrum kalesinin yapımında kullanılmıştır. Mausoleuma ait parçalar XIX. yüzyılın ortalarında Londra British Museuma götürülmüştür.

Türkiyenin Tarihi Ve Kültürel Değerleri Nelerdir? Ülkemizin Tarihi Kültürel Değerler

 Aspendos (Belkıs) Antalyanın 48 km. doğusunda İlkçağda kurulmuş bir antik kenttir. En önemli yapısı tiyatrosudur. Bu tiyatro sahnesiyle birlikte günümüze ulaşabilen Anadoludaki Roma tiyatrolarının en sağlam örneğidir. 15.000 seyirci kapasitelidir. İmparator Antonius pius döneminde (138-164) Zenon adlı bir mimar tarafından yapılmıştır. ,

Türkiyenin Tarihi Ve Kültürel Değerleri Nelerdir? Ülkemizin Tarihi Kültürel Değerler

 

  Derinkuyu Yeraltı Şehri Nevşehirin Derinkuyu ilçesindedir. Hristiyanlığın yayılma döneminde savunma ve saklanma amacıyla yer altındaki yumuşak kayalar oyularak yapılmıştır. VI-X. yüzyıllar arasında yapıldığı tahmin edilmektedir. Dar geçitlerin sağında ve solunda oyulmuş odalardan havalandırma bacalarından şapel ve bir kuyudan oluşmaktadır.

Türkiyenin Tarihi Ve Kültürel Değerleri Nelerdir? Ülkemizin Tarihi Kültürel Değerler

Kaymaklı Yeraltı Şehri Nevşehire 15 km uzaklıktaki Kaymaklıdadır. Hristiyanlığın yayılma döneminde saldırılara karşı korunma amacıyla VI-X yüzyıllarda kayalar oyularak yapılmıştır. Yer altındaki 8 katlı kentte katlar ve bölmeler bir havalandırma bacası etrafında yer almıştır. Bir hol etrafında toplanmış odalarda ortalama tavan yüksekliği 2 mdir. Şapeller odalardan büyük ve yüksek tavanlıdır.

Türkiyenin Tarihi Ve Kültürel Değerleri Nelerdir? Ülkemizin Tarihi Kültürel Değerler

Efes Selsus (Celcius) Kitaplığı İzmir Selçukta Efes Antik Kentinin en önemli kalıntılarından biridir. Roma döneminde 115-117 yılları arasında yapılmıştır. 260 yılında bir yangın geçirmiştir. İki katlı cephesinin görkemli mimarisiyle ün yapmıştır. Kitaplığın içindeki duvarlarda yazı rulolarının konduğu üst üste üç sıra halinde nişler bulunmaktadır.

Türkiyenin Tarihi Ve Kültürel Değerleri Nelerdir? Ülkemizin Tarihi Kültürel Değerler

Yorum Bırakın

Yorumunuzu Buraya Yazın!

İsminiz
E-Mailiniz
Yorumunuz
 
şaban - 10.04.2013 - 21:31
hic güzel deyir ama googl dzn başka bir şey indirecemç:D
sıla - 12.02.2013 - 20:32
bence hiç alakası yoooook
melisa - 11.02.2013 - 13:48
bence en güzel kültürel değerlerimiz bunlar
ayça - 08.01.2013 - 10:01
teşekür çünkü karnem if
busenur bulut - 26.12.2012 - 15:56
çok sağalun aradımı buldum yaaaaaaaaaaahttp://www.beyazportal.com/i/emo/3.gif
alara - 09.09.2012 - 16:55
şaka teşekkürlr ödevime çok yaradı teşekkürler karneme beş gelldi valla biilllaaaa
alara - 09.09.2012 - 16:53
teşekür ben yazdım
sibel - 25.05.2012 - 19:27
ellerine saglık çok güzel olmuş
buse - 05.05.2012 - 11:40
bence süper bir site
ahmet yılmaz - 24.03.2012 - 09:12
iyi güzel yararlandım
elif yıldız - 16.02.2012 - 17:53
istediğim gbi de
irem - 06.02.2012 - 13:50
bnim işimeçok yaradı
melodi - 03.01.2012 - 19:57
çok mükemmel bilgiler çok ama çok teşekkür ederim tam istediğim bilgilerr :))
sananee - 03.01.2012 - 15:41
teşekkr ederm bnce çok güzel ama bu kimn işinee yararki?http://www.beyazportal.com/i/emo/15.gif
LaDy GaGa - 28.12.2011 - 21:25
süper ödevime yaradı ve 100 aldım çok teşekkürler
damla - 26.12.2011 - 13:27
istediğim gibi deil :(
gizem - 20.12.2011 - 16:09
çoooooooooook saçma alakası yok.
sultan - 17.12.2011 - 12:13
tam istediğim bilgiler değil :(
ege emir - 14.12.2011 - 20:43
çok güzel site ödevimi en açık bu siteden yapabildim tşk. edrim
ayşe - 11.04.2011 - 21:44
çok harika ve muhteşem bir site bana sorarsanız hep bu siteden odev yapınız.....
Diğer yorumları oku >