Manşetler

Buradasın: Faydalı linkler » Eğitim » Musevilik nedir?
 

Musevilik nedir?

Reklam

Musevilik

Hz.Musaya izafetle bu adı almıştır. Yahudi, İbrani, Musevi ve İsrail terimleriyle de Musevîlik kastedilir. Musevîliğin tek tanrıcılığın saf bir şekli olduğu söylenmekle beraber O, yalnız başına ne bir mezhep ne bir ırk, ne de modern bir milliyetir. Yahudiler dünyanın en eski tarihi, dini cemaatini meydana getirmişlerdir. Dinler Tarihinde özel bir yeri bulunan Yahudilik, kutsal kitaplarında Ahde geniş yer ayırmasından dolayı bir Ahit dini olarak da anlaşılmaktadır. İsrailoğulları yaklaşık Milattan 2 bin yıl kadar önce Romalıların daha sonra FilistinİbranilerYahudi krallığı kurdular ve başına yahudilerin kralı olarak Şaul geçti Şaulun ölümünden sonra, Yahudi Krallığının başına Hz. DavudHz. Süleyman (İbr. Şlomo HaMeleh, İng. King Solomon) geçti. Süleyman dönemindeKudüs şehri yahudilerin en önemli şehri haline geldi. Hz. Süleyman Küdüse (Yeruşalayim) büyük bir mabed inşa etti (Beth Hamikdaş) (Bu gün sadece Batı Duvarının sağlam kaldığı mabed. Bu duvara Türkçede Ağlama Duvarı denmektedir) adını verecekleri topraklara yerleşmişlerdi. Bölgede zaman içinde güçlenen hakimler döneminden sonra bir (David HaMeleh) geçti, Hz. Davudun ölmesiyle Yahudi krallığının başına oğlu Yahudi Krallığı altın çağlarını yaşadı,
Hz. Süleymanın ölmesi ile Musevi Kırallığı, İsrael Krallığı ve Yehuda kırallığı olmak üzere ikiye ayrıldı. İsrail Oğullarının Bene Yisrael 12 kabilesinden 10u İsrael Krallığını ve Yehuda oğulları ve Binyamin kabilesinin yarsı da Başkenti Yeruşalayim (Arapça: Kudüs) olan Yehuda Krallığını kurdular.
Bunlardan Yahuda kabilesi sonradan ülkenin bütününü egemenliği altına aldı. Bu kabilenin adından türeyen Yahudilik ve Yahudi sözcükleri, sonradan Türkçede Musevîlik ve Musevi sözcükleriyle karşılandı. (Aslında Türkçe dışındaki dillerde Yahudi ve Musevi gibi iki ayrı kelime bulunmaz)
Babil Sürgününden sonra millî din haline getirilen Yahudilik, bir Halka tahsis edilmek suretiyle ilâhî dinlerden ayrı bir konumda ele alınmıştır. Bununla beraber tarih içinde ve günümüzde Yahudilik dinini benimseyip yahudi olanlar da az değildir.
Gerçekte Din Bilimciler ve Tarihçiler bile Yahudiliğin bir millet, bir ırk veya bir dinTevrata dayanarak kendilerini dünya milletleri arasından seçilmiş kavim olarak gören Yahudiler, Yehovaın (Bu ismi söylemek Musevilikte yasaktır) Sinada bu kavmi muhatap aldığını, Tevratı Musanın şahsında onlara gönderdiğini iddia ederler. olup olmadığı konusunda görüş birliğine varmış değillerdir.
Tahrip edilmeden önce Ahit Sandığının da içinde bulunduğu Kudüsteki Mabed, (Beth HaMikdaş) Yahudiliğin odak noktasını teşkil etmektedir. Yahudiliğin sembolleri arasında en önemli yeri Yedi Kollu Şamdan (Menora) ile Altı Köşeli Yıldız (Magen David) işgal eder.
Sami olmayan dinlerden farklı olarak Musevilik, vahiyle gelmiş bir dindir. Musevilik, yalnız kendi ailesinin dinleri olan Hristiyanlık ve Müslümanlıktan değil, vahye dayanmayan doğu dinlerinden, yani Ari ve Moğol dinlerinden daha eskidir. Takriben İsadan sekiz asır önce kurulmuştur. Yahudiler daha çok, bugünkü İsrailden ayrı olarak Avrupa ve Amerikaya dağılmışlardır. Çok eskiden beri Filistinde yaşamış olan Yahudiler, Babil, Asur, Fenike ve Araplar gibi Sami ırktan gelirler. Yahudiler göçebe iken "Habiri" diye anılırlardı. İsrailoğulları en parlak devirlerini Kralları Süleyman Peygamber zamanında yaşamışlardır.

Yorum Bırakın

Yorumunuzu Buraya Yazın!

İsminiz
E-Mailiniz
Yorumunuz
 

Bu içerik İçin Yorum Yapılmadı. İlk Olmak İster misin?