Manşetler

Buradasın: Faydalı linkler » Genel Bilgiler » Nüfus Dağılışını Etkileyen Etmenler Nelerdir ?
 

Nüfus Dağılışını Etkileyen Etmenler Nelerdir ?

Reklam

Nüfus Dağılışını Etkileyen Etmenler Nelerdir

Türkiye?de nüfusun farklı dağılışında etkili olan faktörler şunlardır:Türkiye?de nüfusun farklı dağılışında etkili olan faktörler şunlardır:
1. Fiziki Faktörler

a. İklim özellikleri: Ülkemizde nüfusun yoğun ol­duğu yerlerin, genelde kıyı bölgeler olmasında ılı­man iklimin büyük etkisi vardır. Kurak ve kışları aşırı soğuk geçen yerlerde nüfus fazla yoğun de­ğildir.

b. Yer şekilleri: Ülkemizde yüksek ve engebeli yerlerde nüfus azdır. Doğu Anadolu Bölgesi, Taşe-li platosu, Menteşe yöresi gibi yerler bunlara örnek verilebilir.

c. Toprak özellikleri: Verimli toprakların bulundu­ğu alanlar (Çukurova, Gediz, B. Menderes) nüfus­ça kalabalık iken, Tuz Gölü çevresi gibi yerlerde verimsiz topraklar bulunduğundan nüfus çok azdır.
2. Beşeri Faktörler

a. Sanayileşme: Bütün Dünya?da olduğu gibi Tür­kiye?de de, sanayileşmenin arttığı yerlerde nüfus yoğunluğu artmıştır, İstanbul, İzmit, Adapazarı, Bursa, Adana ve İzmir buna örnektir.

b. Tarım: Tarımın geliştiği yerler yoğun nüfuslu­dur. Çukurova, Gediz, Bafra ve Çarşamba ovaları çevresi gibi.
Nüfus Nedir ?

Sınırları belli,bir bölgede yaşayan insan sayısına nüfus denir.
Nüfus Artışı Nedir ?

Doğum oranı ile ölüm oranı arasındaki fark nüfus artışını gösterir. Bir ülkede doğum oranı fazla, ölüm oranı az ise nüfus artışı meydana gelir. Ölüm oranı doğum oranından fazla olursa, nüfusta azalma meydana gelir. Genellikle az gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızı fazla, gelişmiş ülkelerde ise nüfus artış hızı azdır.
Nüfus Nedir

Nüfus belirli bir zamanda sınırları tanımlı bir bölgede yaşayan insan sayısıdır. Sözcük çoğunlukla insan sayısını belirleyen bir kavram olarak kullanılır Nüfus, bir ülkede, bir bölgede,bir evde belirli bir anda yaşayanların oluşturduğu toplam sayıdır

Nüfus, sayımlar yoluyla belirlenir. Nüfus sayımları seçmenlerin belirlenmesinin yanı sıra başka pek çok amaç için de yapılmaktadır. ilk nüfus sayımlarının temel amacı askeri gücü belirlemek, vergilendirme için kolaylık sağlamaktı ve yalnızca erkekler dikkate alınıyor, kadınlar ve çocuklar göz ardı ediliyordu Nüfus sayımlarındaki diğer amaçlar da şunlardırErkek- kadın Nüfusubelirlemek,kırsal-kentsel nüfusu belirlemek nüfus yerleşim yerlerine göre dağılımını belirlemek,okuma- yazma oranını belirlemek, eğitim durumunu belirlemek, Nüfusu, belirlemek, Nüfusunyaşlara göre dağılımını belirlemek ve daha birçok amaçtan dolayı yapılır.

Düzenli sayımlar yakın tarihlidir. 14. yüz yılda iskandinav ülkelerinin uygulamaları ile başlamıştır. Nüfus sayımları yoluyla bir yerleşim birimindeki insan grubunun Demo grafik özellikleri ortaya konur. Yaş ve vücut yapısı, ekonomik ve sosyal durum gibi. Düzenli sayımlar, Nüfusun, artış hızı, ölümler, doğumlar ve göçler gibi demografik göstergelerin gidişatını belirlenmesine olanak tanır ancak tüm dünyada, her ülkenin farklı nüfus sayım uygulamaları yineleme süresi, güvenirlik vb. nedeniyle tüm dünya nüfusu hakkında sağlıklı verilere ulaşmak güçtür.

Dünya 6,6 milyarı geçmiştir ve önemli toplanma alanları Çin’in doğusu ve Japonya Hindistan, Kuzey Amerika’nın doğusu ve Batı Avrupa’dır. Dünya Nüfusu, Birleşmiş milletler tarafından nüfusSaati ile izlenmektedir

Yorum Bırakın

Yorumunuzu Buraya Yazın!

İsminiz
E-Mailiniz
Yorumunuz
 

Bu içerik İçin Yorum Yapılmadı. İlk Olmak İster misin?