Manşetler

Buradasın: Faydalı linkler » Eğitim » Tarih şeridi nedir, nasıl yapılır?
 

Tarih şeridi nedir, nasıl yapılır?

Reklam

1015-1048-1071-1077-1096-1147-1176-1189-1204-1230-1243-1308
1299-1302-1326-1329-1353-1362-1363-1389-1396-1402-1413-1421

1015-Anadolu ya ilk Türk akınlarının yapılması
1048-Pasinler Savaşı
1071-Malazgirt Savaşı
1077-Türkiye Selçuklu Devleti nin kurulması
1096-1.Haçlı Seferi
1147-2.Haçlı Seferi
1176-Miryokefelan Savaşı
1189-3.Haçlı Seferi
1204-4.Haçlı Seferi
1230-Yassıçemen Savaşı
1243-Kösedağ Savaşı
1308-Türkiye Selçuklu Devleti nin Yıkılışı
1299-Osmanlı Devleti nin Kuruluşu
1302-Koyunhisar Savaşı
1326-Orhan Bey in Tahta Çıkışı
1329-Maltepe Savaşı
1353-Rumeli ye Geçiş
1362-1.Murat ın Tahta Çıkışı
1363-Sırpsındığı Savaşı
1389-1.Kosava Savaşı/Yıldırım Beyazit ın Tahta Çıkışı
1396-Niğbolu Savaşı
1402-Ankara Savaşı
1413-Fetret Devri nin Sonu
1421-2.Murat ın Tahta Çıkışı
1444-Segedin Edirne/Varna Savaşı Antlaşması
1448-2.Kosava Savaşı
1451-2.Mehmet in Tahta Çıkışı
1453-İstanbul un Fethi

1299- 1300
Osmanlı tarihinin başlaması

1299
İlk müzik olayı (Selçuklu sultanınca Osman Beye Beylik alameti olarak gönderilen tabl-u alem (davul ve sancak)

1302
Osman Gazinin Koyunhisarı Zaferi

1302
III. Alaeddin Keykubadın ölümü

1312
Mevlevilik tarikatını kuran Sultan Veledin ölümü

1317
Gülşehrinin, kendisinden sonraki tercümelere öncülük eden Mantıkut-tayrı Ferideddin el-Attarın aynı adlı eserini tercüme etmesi

1320
Türk edebiyatında bilinen ilk divana sahip Yunus Emrenin ölümü

1324
Orhan Gazinin tahta geçişi

1326
Bursanın fethi

1330
Aşık Paşanın Garib-nameyi telif tarihi

1331
İznikin fethi

1331
İlk Osmanlı medresesinin, İznikte Orhan Gazi tarafından kurulması

1334
Karesi Beyliğinin ilhakı

1337
Kocaeli bölgesinin alınışı

1346
Orhan Gazinin Kantakuzenosun kızı ile evliliği ve Bizans ile ittifakı

1349-1352
Bizansa yardım için Süleyman Paşanın Rumeliye geçişi ve Çimpi Kalesinin üs olarak alınışı

1350
Davud B. Mahmud el-Kayserinin ölümü

1352
Osmanlıların Cenevizlilere Osmanlı topraklarında serbest ticaret yapma imtiyazı vermeleri

1354
Gelibolunun fethi

1361
İlk müzikli spor gösterisi (Edirne Kırkpınar yağlı güreşleri)

1362
Orhan Gazinin vefatı ve I. Muratın tahta çıkışı

1362
Kadıaskerliğin teşkili

1363
Pençik Kanununun çıkışı

1366
Gelibolunun elden çıkışı

1371
Çirmen Zaferi

1376
Bulgar Krallığının Osmanlı hakimiyetini kabulü

1377
Gelibolunun Osmanlılara iadesi

1385-1386
Niş ve Sofyanın alınışı

1388
Ploşnik bozgunu ve Balkan ittifakının teşekkülü

1389
I. Kosova Zaferi

1389
I. Muratın şehadeti, Yıldırım Bayezidin tahta cülusu

1390
Aydın-Saruhan-Germiyan-Menteşe beyliklerinin ilhakı

1390
Karaman Seferi, Konyanın muhasarası

1390
Gelibolu tersanesinin inşası

1391
İstanbulun ilk muhasarası

1393
Mahkeme Rüsumunun ilk ihdası

1396
Niğbolu Zaferi

1397-1398
Akçay Zaferi ve Karaman Ülkesinin Osmanlı hakimiyetini kabulü

1398
Kadı Burhaneddinin ölümü.

1398
Karadeniz beyliklerinin ilhakı

1400
İlk musiki nazariyatı eseri (Kırşehirli Yusuf B. Nizameddinin Kitabul Edvarı)

1400
Bursada I. Bayezid tarafından Ulu Caminin yaptırılması; İlk Osmanlı Darüş-şifasının Yıldırım Bayezid tarafından inşa edilmesi

1402
Ankara bozgunu ve Yıldırım Bayezidin esareti

1402-1413
Fetret Devri, iç karışıklıklar

1409
Süleyman Çelebi tarafından Türk Edebiyatında ilk mevlid örneği olan, Vesiletün-Necat adlı eserin yazılışı; İlk besteli dini eser (Süleyman Çelebinin Mevlidi)

1411
Çelebi Mehmedin tahta çıkışı

1413
I. Mehmedin duruma hakim olup devleti yeniden kuruşu

1413
(Celaleddin Hızır) Hacı Paşanın ölümü

1416
Osmanlı-Venedik Deniz Muharebesi ve Sulhü, Şeyh Bedreddin isyanı

1416
Macar Seferi

1417
Avlonyanın fethi

1418
Makam teriminin ilk kullanılışı (A. Meraginin Makasıdul-elhanında)

1418-1420
Samsun bölgesinin zaptı

1419-1424
Bursada Hacı İvaza I. Mehmed tarafından Yeşil Külliyenin yaptırılması

1421
Çelebi Mehmedin ölümü ve II. Muradın cülusu

1421-1451
İlk resmi musiki çevresi (II. Murad Sarayı)

1422
Mustafa Çelebinin (Düzmece) bertarafı

1425
Molla Fenarının ilk Şeyhülislam olarak tayini

1425-1426
İzmir Beyi Cüneydin idamı

1425-1426
Teke Beyliğinin intikali

1427-1428
Germiyan Beyliğinin intikali

1429
Manyasoğlu Murad tarafından, Türk edebiyatında Seyf Serayiden sonra, Anadolu Türk edebiyatı sahasında ilk Gülistan tercümesinin yapılışı

1429
Şeyh Hamdullahın Amasyada doğuşu

1430
İlk iki Türkçe musiki kitabı (Hızır B. Abdullahın Edvarı ve Bedr-ı Dilşadın Muradnamesindeki musiki bölümü)

1430
Selanikin fethi

1430-1431
Şemsüddin Muhammed B. Hamza el-Fenarinin ölümü

1431-1432
Kadızade, Salahaddin Musa b. el-Kadi Mahmud el-Bursavi el-Ruminin ölümü

1432
Fatih Sultan Mehmedin doğumu

1434
Edirnede II. Murad tarafından Muradiye Camiinin yaptırılması

1434
Edirnede II. Murad tarafından Muradiye Camiinin yaptırılması

1436
Muiniddin B. Mustafa tarafından II. Muradın isteğiyle ilk Mesnevi tercümesi olan Mesnevi-i Muradiyye adlı eserin yazılışı

1437
Ömer bin Mezid tarafından ilk nazire mecmuasının derlenişi

1439
Semendirenin alınışı

1440
Osmanlı musiki çalgıları üzerine ilk notlar (Ahmedoğlu Şükrullah)

1440
Başarısız Belgrad kuşatması

1444
Segedin Sulhü

1444
II. Muratın tahttan çekilişi, II. Mehmedin cülusu ve Varna zaferi

1445
II. Mehmedin tahttan çekilişi ve II. Muradın ikinci defa cülusu

1447
Edirnede II. Murad tarafından Üç Şerefeli Camiinin yaptırılması

1448
II. Kosova Zaferi

1451
II. Muradın ölümü ve II. Mehmedin ikinci defa cülusu

1451-1512
Geçiş devri. Fatih Sultan Mehmed ve II. Bayezid devri

1453
İstanbulun fethi

1453
Ayasofyanın camiye çevrilmesi

Yorum Bırakın

Yorumunuzu Buraya Yazın!

İsminiz
E-Mailiniz
Yorumunuz
 
ZEHRA BETÜL - 12.12.2012 - 13:46
EEE BİRAZ YARDIMI OLDU TEŞEKKÜRLER
- 22.11.2011 - 19:01
yha ben şerit istiyorum şerit